جوکر مومن کاملا غیر سیاسی در سال 93 !

سالی گذشت و ما همچنان در غم نان حیران و ویران به هر سو دوان...

فلذا نتوانستیم چیزی بنویسیم...

فقط نظاره گر بودیم و آنچه را که دیدیم برایتان میگوییم:

سال 93 در نگاه یک فقره جوکر مومن یعنی :

1- سال اشتغال زدایی ببخشید اشتغال زایی

2- سال بیابان زایی ببخشید بیابان زدایی

3- ورود رکود اقتصادی ببخشید خروج از رکود اقتصادی

4- فرهنگ بازی ببخشید فرهنگ سازی

5- حذف محیط زیست ببخشید حفظ محیط زیست

6- مغازلات جهانی ببخشید مذاکرات جهانی

 و  خیلی چیز های دیگر بود که ترجیحا فقط نگاه کردیم و حالش را بردیم فلذا عرض کردیم که شما هم حالش را ببرید...

سال نو مبارک!

پ.ن: مغازلات جمع مغازله به معنی عشقبازی و غزلسرایی است...!!!

/ 0 نظر / 115 بازدید