شهیدی که در قبر خندید!!!

 

بدون شرح! گریه داری دل شاد کن!

/ 3 نظر / 89 بازدید
دریا

همان بدون شرح کافیست......... بدون هیچ حرف و نظر............