شعر نو!!!

شعر نو لری:

تو بیدی رفته بیدی

                      پشت بیدی ریده بیدی

                                            گفته بیدی مو نبیدم

    ها تو بیدی! ها تو بیدی!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
هالو هفت شنبه

ها تو بیدی ؟؟؟؟ پیام وذاشتی ؟؟

حکیمه

سلام ...وبتون خیلی خوشگله...ولی قرار نشدگویش هارو مسخره کنیم ها!!!!؟[عینک]

حکیمه

ببخشید شکلک اشتباهی اومد