دست بردار از این در وطن خویش غریب!

مرحومه پروین اعتصامی همزبان آذری من و ایرانی بزرگواری است که خنجر سخنش شیرین بر دلم می نشیند، سوز دلم را در شعرش با شما شریک میشوم که طنزی است تلخ و پاسخی درخور!

گفت با زنجیر، در زندان شبی دیوانه‌ای

عاقلان پیداست، کز دیوانگان ترسیده‌اند

من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم بپای

کاش می‌پرسید کس، کایشان به چند ارزیده‌اند

دوش سنگی چند پنهان کردم اندر آستین

ای عجب! آن سنگ‌ها را هم ز من دزدیده‌اند

سنگ می‌دزدند از دیوانه با این عقل و رای

مبحث فهمیدنی‌ها را چنین فهمیده‌اند

عاقلان با این کیاست، عقل دوراندیش را

در ترازوی چو من دیوانه‌ای سنجیده‌اند

از برای دیدن من، بارها گشتند جمع

عاقلند آری، چو من دیوانه کمتر دیده‌اند

جمله را دیوانه نامیدم، چو بگشودند در

گر بدست، ایشان بدین نامم چرا نامیده‌اند

کرده‌اند از بیهشی بر خواندن من خنده‌ها

خویشتن در هر مکان و هر گذر رقصیده‌اند

من یکی آئینه‌ام کاندر من این دیوانگان

خویشتن را دیده و بر خویشتن خندیده‌اند

آب صاف از جوی نوشیدم، مرا خواندند پست

گر چه خود، خون یتیم و پیرزن نوشیده‌اند

خالی از عقلند، سرهائی که سنگ ما شکست

این گناه از سنگ بود، از من چرا رنجیده‌اند

به که از من باز بستانند و زحمت کم کنند

غیر ازین زنجیر اگر چیزی به من بخشیده‌اند

سنگ در دامن نهندم تا در اندازم بخلق 

ریسمان خویش را با دست من تابیده‌اند 

هیچ پرسش را نخواهم گفت زین ساعت جواب 

زانکه از من خیره و بیهوده، بس پرسیده‌اند 

چوب دستی را نهفتم دوش زیر بوریا 

از سحر تا شامگاهان، از پیش گردیده‌اند 

ما نمیپوشیم عیب خویش، اما دیگران 

عیب‌ها دارند و از ما جمله را پوشیده‌اند 

ننگ‌ها دیدیم اندر دفتر و طومارشان 

دفتر و طومار ما را، زان سبب پیچیده‌اند 

ما سبکساریم، از لغزیدن ما چاره نیست 

عاقلان با این گران سنگی، چرا لغزیده‌اند 

/ 2 نظر / 20 بازدید
احسان

واقعا عالی بود...پروین اعتصامی انصافا یکی از بهترین شعرای معاصره... پست زیبایی بود...[گل]

شیخ نهایی

زیبا بود ، زنده باشی دوست خوب من ! اما بعد :: عزیز دل برادر ، همه مطلب شیخ به خاطر این است که بگوید حتی اگر قبول کنیم خاتمی هیچ کاری نکرد ، به خاطر همان کارهایی که نکرد مورد احترام است ؛ بخوان این فرازها از کلام شیخ را که به همین موضوع اشاره دارد :: اگر خاتمی انتخاب میشد قطعنامه ها را کاغذ پاره نمی خواند ، سازمان مدیریت را منحل نمیکرد ، یک تنه تصمیم نمیگرفت ، به فکر مدیریت جهان نبود ، به هفتاد میلیون نفر رایانه نمیداد ، مادر چاوز را بغل نمیکرد و ...... شاد باشی