واقعا چه کسی!!!؟؟؟

روزی در جمع دوستان عرض کردم:

(( سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک کنفرانس می رفتند. در ایستگاه قطار سه آمریکایی هر کدام یک بلیط خریدند، اما در کمال تعجب دیدند که ایرانی ها سه نفرشان یک بلیط خریده اند. یکی از آمریکایی ها گفت: چطور است که شما سه نفری با یک بلیط مسافرت می کنید؟ یکی از ایرانی ها گفت: صبر کن تا نشانت بدهیم. همه سوار قطار شدند. آمریکایی ها روی صندلی های تعیین شده نشستند، اما ایرانی ها سه نفری رفتند توی یک توالت و در را روی خودشان قفل کردند. بعد، مامور کنترل قطار آمد و بلیط ها را کنترل کرد. بعد، در توالت را زد و گفت: بلیط، لطفا! بعد، در توالت باز شد و از لای در یک بلیط آمد بیرون، مامور قطار آن بلیط را نگاه کرد و به راهش ادامه داد. آمریکایی ها که این را دیدند، به این نتیجه رسیدند که چقدر ابتکار هوشمندانه ای بوده است. بعد از کنفرانس آمریکایی ها تصمیم گرفتند در بازگشت همان کار ایرانی ها را انجام دهند تا از این طریق مقداری پول هم برای خودشان پس انداز کنند. وقتی به ایستگاه رسیدند، سه نفر آمریکایی یک بلیط خریدند، اما در کمال تعجب دیدند که آن سه ایرانی هیچ بلیطی نخریدند. یکی از آمریکایی ها پرسید: چطور می خواهید بدون بلیط سفر کنید؟ یکی از ایرانی ها گفت: صبر کن تا نشانت بدهم. سه آمریکایی و سه ایرانی سوار قطار شدند، سه آمریکایی رفتند توی یک توالت و سه ایرانی هم رفتند توی توالت بغلی آمریکایی ها و قطار حرکت کرد. چند لحظه بعد از حرکت قطار یکی از ایرانی ها از توالت بیرون آمد و رفت جلوی توالت آمریکایی ها و گفت: بلیط، لطفا!))

وهمه خندیدند!!!

مجدد عرض کردم:

((یه انگلیسی، یه فرانسوی و یه ایرانی داشتن به زندگی آدم و حوا توی بهشت نیگا میکردن. انگلیسیه میگه: چه سکوتی، چه احترامی!! من مطمئنم که اینا انگلیسیند! فرانسویه میگه: اینا هم لختن، هم زیبا!! حتماً فرانسویند! ایرانیه میگه: نه لباسی، نه خونه ای! فقط یک سیب برای خوردن! تازه، فکر میکنن توی بهشتن!!! صد در صد ایرانین!!))

 و باز همه خندیدند!!!

ومن حیران بودم که اینها که همه خندیدند! پس چه کسی قرار بود خودش را اصلاح کند؟ چه کسی برای فقر هموطنانش کاری خواهد کرد؟ آیا فقر هموطن خنده دار است؟ اصلا ما معنی فقر را واقعا میدانیم؟

و تنها یک پاسخ شنیدم که میگفت:

(( آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن به آیینه خندیدن خطاست))

 نتیجه نوشت>>

ملتی که به بزرگترین درس های زندگیش فقط میخنددسرنوشتش بهتر ازاین نمی شود!

/ 3 نظر / 17 بازدید
هالو هفت شنبه

[گل]

دریا

اصلاح برای چی؟!کسی دیگه به این قسمت موضوع فکر نمیکنه! خود کرده را تدبیر نیست!

رفیق دلسوخته

تعریف نمی کنیم....فحش هم بلد نیستیم....پس چه کنیم...آهان همون[گل]...خوبه....[نیشخند].....حالا خودمونیم...اگه کسی فحش بده....میشه گذاشت؟....جوکر:نه نمیذارم.....پس چرا اصرار میکنی که بدن.....تحریکشون نکن....[زبان]