کار از محکم کاری عیب نمی کند!!!

ظریفی را تنبانی بود بس گشاد که هی او را زپای می اوفتاد و سبب خجلت شده بود مر وی را به هر کوی و برزن و نزد هر رفیق و شفیق اما وی را با بند تنبان کاری نبود!

ظریف را همخانه اش گفت: بند تنبانت را محکم ببند که حالت تنبانت ما را به تنگ آوَرد!

فرمود: گیرم که آن را محکم بستم اما پی بادنجان بورانی و نان و شربت انگبین:

 

گر که ناگاه مرا تنگ آیــــــــد       پی آن سخت مرا ننگ آید!

وتو دانی که از آن گند مهیب        ناگهانی نفست تنگ آید! 

   (نیز چه بسا بند آید که هم مخرب قافیه است و هم مخرب جان!)    

 

نتیجه اخلاقی:

 اگر چه بیمزه است امانشان می دهدکه گاهی کار از محکم کاری بدجوری عیب می کند فلذا تیک آل ایزی!

/ 2 نظر / 22 بازدید
هالو هفت شنبه

شما هم که رفتی تو کار تنبان ! پا تو کفش شیخ نکن !

دریا

و وای که اگر کار از محکم کاری عیب کند!!