یک نکته یک معنا(3)!!!

عموما در کشور ما همه چیز برعکس است! ملت در دنیا فیلم میسازند و منتظر نقد می مانند! ملت ما فیلم می سازند و بعد 6 ماه طول میکشد برای مردم توضیح بدهند که در فیلم چه اتفاقی افتاده است!

                                          مسعود فراستی- برنامه 7 - با کمی دستکاری

در معنای این معنا شیخ عزت الله الماسی دامت وبلاجه العالی صاحب الکشکول خال من الکحول فی مناقب الآبدوغ و الخیار فرموده اند:

تو ایران ، مردم با منتقدین ، از طریق دیدن برنامه ای که منتقد رو مسخره میکنه آشنا میشن !
/ 5 نظر / 2 بازدید
هالو هفت شنبه

تو ایران ، مردم با منتقدین ، از طریق دیدن برنامه ای که منتقد رو مسخره میکنه آشنا میشن !

هالو هفت شنبه

ممنون ، ولی ما که پاک عرب شدیم !

صورت زخمی

اگه منظورت خنده بازاره اون منتقد برنامه هفت حقشه انگار ارث باباشو از از کارگردان میخواد

غزاله

چقدر این آقای فراستی نازنین و با سواده . اذیتش نکنید بیچاره رو . حرف حق می زنه .