درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد!!! طنز اونم چه طنزِِی!

تمام چسب زخمهایت را هم که بخرم

باز نه زخم من خوب میشود نه زخمهای تو!

به نقل از: http://yaseshab.persianblog.ir/post/178

/ 3 نظر / 2 بازدید
امید69

با این همه چسب زخم شاید بشود خوب خوب زخم تنم گرکه زخم دل تو خب نشود درد دارد همواره تنم [وحشتناک]

هالو هفت شنبه

خوب آنگونه که مشخص است همه جای شما زخم است . آنهم از نوع عمیق !!!! شاد باشی