معذرت خواهی!!!

فعلا تعداد 4 برگه چک از اینجانب سرقت شده که تا مدتی در گیر مسائل حقوقی آن بوده و  نمی توانم در خدمت دوستان عزیز باشم در پناه خدا باشید!!!

/ 3 نظر / 2 بازدید
هالو هفت شنبه

بی خیال حالا تو حسابت چقدر پول داری

غریب آشنا

خالی شده یا به کاهدون زده؟!!![نیشخند][گل]

محمد

چی؟در ژناه خدا باشید[متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][گل]