فرود اضطراری!!! - طنز

فرود اضطراری یک فروند هواپیمای آموزشی در آزادراه قزوین - رشت

کیهان - امروز

معلم پرواز: مگه بهت نگفتم وقتی اون بالا دستشوییت گرفت دریچه پایینی رو واکن کارت رو بکن و هی هرجایی که شد فرود نیا!

خلبان کارآموز: آخه استاد اون وقت جز من کسی تو آسمون نبود!!! ملت میفهمیدن کار من بوده بد میشد!!!

معلم پرواز:ابله !!! این پایین اینقدر گه کاریه که کسی نمی فهمید این یکی کار تو بوده!!!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
هالو هفت شنبه

میبینم که رو دست گفت و شنود شیخ زدی ! عنقریب دکان شیخ تخته نمودی ! هر چه میکشیم از دست این مومنین ! ولی جالب بود. شاد باشی