چنین گفت دلنگون!!!

سلام...


چابهار: یک ساعت قاچاق، یک عمر زندگی!


مشهد: یک ساعت زیارت، 12 ساعت حال گیری چاپیدن و تیغ زدن زائر، بقیه ش فقط استراحت.


عسلویه:23 ساعت کار، یک ساعت حمام...!


رشت: 24 ساعت استراحت، همسر، کار!


البته با پیاز داغ زیاد...

/ 5 نظر / 19 بازدید
دلنگون

بابا خدایی من یکی اعتراف میکنم که تو را نشناختم!! الله اکبر!! تو دیگر که بودی به والله!![خنده]

هالو هفت شنبه

پس اصفهان چی ؟

دریا

شما کلا رفتین تو خط ایران شناسی دیگه...!! آنهم به نیکی!!!!

جانبازربذه نشين

ياالله سلام . از تيپ ديگر نيست خبر جان برادر / برخيز كه مهدي شده مهمان برادر/ اين شعر از خودمه كه در رثاي شهيد آقامهدي باكري سروده ام ! ياري كه خيلي زود خدائي شد و پركشيد و اينك بر سر سفره عندربهم يرزقون قهقهه مستانه سرداده اند ! زدي به خال ولي دگر از تيپ خبري نيست همه اش شده لشكر اگه امروز منو ببيني نمي شناسيم ! عينك ضد نور و 37 بخيه در صورت و .... بگذريم ! گذشت ايام خدائي بودن و خدائي زيستن اينك درحاليكه بچه هاي مردم از بيكاري به هزاران انحراف كشيده ميشود سه هزارميليارد تومن رو هاپولوئي مي كنند و كسي گزش نمي گزد ! شهدا خوش بحالتون كه رفتيد و نديديد امروز را ! خدايا ! شام هجران تا به كي ؟ نپرس از حال من ديگر كه از 3 هزار ميليارد تومن مست مستم من ! دگر عهدي كه با ياران خود من داشتم بشكستم من ! اگر كسي اينها رو ببيند و فرياد نتواند زد بايد كه از غصه هلاك شود و بميرد ! بمير اي نفس من ديگر !