شوخی با حافظ!!!

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

صد عمل کرده به صد جاش و  زبانی دارد!

شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی

پس  این غمزه ، دو صد نقشه -نهانی- دارد!

چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب

شده یارانه تمام ، قبض گرانی دارد!!!

* اگر چه این غم نان نمیگذارد اما خوب گاها حضرت حافظ اشعاری می فرمایند که دیگر آدم ناچار میشود دو سه بیتش را بر دارد و نقدا کن فیکون کند! عذر تقصیر!

 
/ 1 نظر / 18 بازدید
شیخ نهایی

بی خیال امروز واریز شد ! [قهقهه]