چه نتیجه ای میشود گرفت؟

داشتم میگشتم که ناگهان چشمم خورد به (( خیلی از دختران فاحشه در افغانستان ایرانی هستند ... آبروی افغان ها را نبرید!))

کجا میگشتم و چرا بماند!!! ( سو’ تفاوت نشود داشتم راجع به افغانستان و مسائل داخلی این کشور جستجو میکردم!!! گفته باشمعصبانی!!!!!!!)

یک چیزی خورد توی سرم که دیییییییییییینگ صدا کرد!

دختران ایرانی در افغانستان!

وهم بود؟ تخیل بود؟ نمیدانم!

تا جایی که میدانم مردان افغانی نه خوشگلند! نه پولدار! آمریکایی ها هم که اصولا از این نظر چینی ها تامینشان کرده اند تا جایی که برای فسق و فجورشان هتل زده اند دختر هم صادر کرده اند!

جدا چه نتیجه ای میشود گرفت؟

برای یافتن شواهد موضوع کلمه دختران ایرانی را که در قسمت تصاویر یاهو سرچ کردم دیدم که ما مردان ایرانی باعث چه افتضاحی شده ایم! میفرمایید نه بروید سرچ کنید!

جفت این مطلب ها را که به مغز تزریق فرمودیم فکر کنم اور دوز کردیم! مغزمان اینقدرها هم نمیکشد! باور کنید!

اصلا چه ربطی به هم داشت ؟ نویسندگی در حالت اغماء(خنثی) نتیجه ای بهتر از این ندارد لطفا امتحان نکنید!

/ 2 نظر / 21 بازدید
اقتدازی

سلام گفتم که بیش از یک سال است نتوانسته ام شعر بگویم وگفتم اگر فرجی حاصل شد واین زبان بسته باز شد دزر حد توان ... اگر یادتان باشد قول ندادم

شیخ نهایی

درود بر جوکر مومن ما خیلی جلو رفتیم اخوی شاد باشی