حال و هوای بعضی ها در این روزها!!!

حزب ما حزب باده نیناش ناش نیناش ناش

هر کی پولش زیاده نیناش ناش نیناش ناش

بش رای میدیم چه ساده نیناش ناش نیناش ناش

هر کی بهش رای داده نیناش ناش نیناش ناش

شام خونشون افتاده نیناش ناش نیناش ناش

اونکه زرش زیاده نیناش ناش نیناش ناش

پس زورشم زیاده نیناش ناش نیناش ناش

شعار ما چه ساده نیناش ناش نیناش ناش

رای مال حزب باده نیناش ناش نیناش ناش

 

جمعی از طرفداران زر و زور گرایان متفرق!!!

شعار حزب:

(( تو به ما حال بده ، ما هم به تو حال میدیم))

فلذا کماکان گور بابای ملت، جیب رو دریاب!!!

/ 2 نظر / 20 بازدید
دختر سردرگم

من که از خوانده این نیناش ها معذورم[شرمنده]

شیخ نهایی

خوب بود ، ولی باور کن ما رای دادیم چیزی هم نگرفتیم ! [قهقهه] شاد باشی