طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
18 پست
شهریور 90
75 پست
مرداد 90
18 پست
تیر 90
25 پست
خرداد 90
21 پست
طنز
127 پست
طنز_تلخ
2 پست
تلخ!
1 پست
شعر_طنز
16 پست
عرفان
2 پست
پاسخیه!
1 پست
شاید_طنز
1 پست
جوک!
2 پست
مولانا
1 پست
طنز_سیاسی
21 پست
خان_عمو
1 پست
طنز؟
1 پست
بحر_طویل
2 پست
رباتیک
1 پست
درد_نامه
1 پست
واژگان!
1 پست
حکایت
1 پست
عکس_جالب!
1 پست
طنز_فتنه!
1 پست
شیخ_زرنگ
3 پست
طنز_الهی!
1 پست
قهوه_تلخ
2 پست
طنز_فقر
1 پست
لبو
1 پست
شعر_سیاه
4 پست
طنز_لری
1 پست
دوست_پسر
1 پست
شیخ_ما!!!
1 پست
پس_نه_پس
1 پست
شعرطنز
1 پست
ظنز
1 پست
بورس
1 پست
دادگاه
1 پست
قانون_چک
1 پست
سرکاری!
1 پست
راهکار
1 پست
کنکور
2 پست
بن_لادن
1 پست
سینما
1 پست
فضولی!!!
1 پست
استخدام!
1 پست
اقتصادی
1 پست
ونزوئلا_!
1 پست
کودکان
1 پست
حافظ
1 پست
حافیظ
1 پست
ای_وای!
1 پست
گل_آقا
1 پست
خانه_دزد
1 پست
پزشک
2 پست
منشی
1 پست
شیخ
2 پست
کرامات
1 پست
جوابیه
1 پست
درس!
1 پست
نامردی
1 پست
نالوطی
1 پست
یارانه
1 پست
قبض_گاز
1 پست
دختر
1 پست
پسر
1 پست
حلالیت
1 پست
کشکول
1 پست
اجتماعی
1 پست
دامپزشک
1 پست
عمرا
1 پست
روم
1 پست
دخو
1 پست
هه_هه!!!
1 پست
خیانت
1 پست
ببخشید!
1 پست