طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

شوخی با نیما یوشیج - شعر سیاه (5)
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،شعرطنز ،شعر طنز سیاسی جریان انحرافی ،طنز سیاسی جریان انحرافی

-نا گفته های پدرخوانده جریان انحرافی! -

 

می تراود چک پول 

می درخشد بامبول

نیست یک دم شکند خواب به چشم من و لیک

رای این احمق چند

خواب در چشم ترم می شکند !!!

 

نگران با من ایستاده سحر

پول می خواهد از من

کز مبارک دم پول آورم این دختر خود باخته را بلکه خبر !!!

 

در جگر لیکن خاری

از ره این چک و پِک می شکند

 

نازک آرای تن فتنه من

که به پولش کِشتم

و به خون دادمش آب

ای دریغا به برم می شکند !

 

دستها می سایم

تا دری بگشایم

بر عبث می پایم

که به من رای دهند

نظر و رای به هم ریخته شان

بر سرم می شکند

 

می تراود فتنه

می درخشد دشنه

مانده پای عمو سام از راه دراز

 

بر دم مرز مردی تنها

کانتینر طلاها بر دوش

دست او بر در می گوید با خود

کار این ابله چند

خواب این جیب پر از پول مرا می شکند !!!