طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

کنکور!!!
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،شعر طنز ،کنکور ،برنامه ریزی برای آینده!

سال ها پیش در نشریه گل آقا شعری راجع به کنکور منتشر شد که ما یه کم به روز رسانیش کردیم امید که قبول افتد!!!

(( دیده را کن کور ای کنکور زیرا عاقبت))

                                                با زر و زور و دغل از تو گذر خواهم نمود

(( تا گریدر همت من هست و عزمم بولدوزر

                                               صد سد مید این سکندر را دمر خواهم نمود))

رتبه ام بالا چو شد باری خیالی بیش نیست

                                             پول آن از جیب بابا رفته و هم او ضرر خواهد نمود

تا شبانه یا پیام نور و دانشگاه آزادم بُوَد!!!

                                   می شوم حتما قبول وخاله ام رادست به سر خواهم نمود

(( بی بی من کار سی بی بی کند بی بی سی است

                                                    عالمی را از طریق او خبر خواهم نمود      ))

گر نشد هم سال بعد و گر نشد هم بعد از آن

                                       می روم مالیزیا و عشق و حالی صد بَتَر خواهم نمود!

گر نشد آن هم کف بازار که می خواهد مرا!

                                           با کلک با احتکار و غیره سودی بیشتر خواهم نمود!

گر که بازار هم مرا نارفته بیرون افکَنَد!

                                                         قافیه کم آید و نا گه دو در خواهم نمود!!!