طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

رییس جمهور کشور دوست و همسایه!!!
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،طنز سیاسی! ،استخدام!

یک روزی یکی از آشنایان رییس جمهور یکی از کشورهای دوست و همسایه!!! دست پسرش رو گرفت و برد پیش رییس جمهور!!!

وقتی که سلام و احوالپرسی تموم شد گفت : این آقازاده!!! ما کلا 6 کلاس درس خونده و ترک تحصیل کرده اگر میشه لطف کنین و بذارینش یه جایی سر یه کاری!!!

رییس جمهور گفت: میخوای بذارمش جای نخست وزیر؟

پدر گفت: نه بابا من میگم این کلا 6 کلاس سواد داره! نمی تونه این پست رو بگیره که!

- میخوای بذارمش جای وزیر؟

-- ای بابا! من میگم این کلا 6 کلاس سواد داره! نمی تونه این پست رو هم بگیره که!

- میخوای بذارمش جای معاون وزیر؟

--آقای رییس جمهورمن میگم این کلا 6 کلاس سواد داره! نمی تونه آخه!

- میخوای بذارمش جای مشاور وزیر؟

--هی!!! من میگم این کلا 6 کلاس سواد داره!

- میخوای بذارمش جای استاندار؟

-- نه بابا من میگم این کلا 6 کلاس سواد داره! نمی تونه این پست رو بگیره که!

رییس جمهور: شرمنده از این پایین تر دیگه حتما بایدلیسانس فوق لیسانس داشته باشه!!