در این بگیر بگیر روزگار............

که یکی را برق میگیرد

یکی را پول

یکی را جو

و یکی  راسگ

یکی را گشت ارشاد

و دیگری را خشم

ای کاش یکی می آمد ومارا میگرفت....

چرت نوشت.من فعلا قصد ادامه تحصیل دارم!

استدلال من.در این هیاهوی بیخود زمان گاهی سگ گرفتن شرف دارد تا ادم گرفتن..

 

و ماهم چنین می نگاشیم ببخشید می نویسیم:

 

در این بگیر بگیر روزگار............

که یکی قبض برق را می گیرد

یکی چک بی محل را

یکی کلاهبرداری را که با سند قلابی آزاد میشود

و یکی  گوشت و مرغ و سبزی را

یکی وام با 40 درصد سود را

و دیگری حال یکی دیگر را

ای کاش ما عقل داشتیم و نمی رفتیم دست یکی دیگه رو بگیریم

پرت نوشت : آدمیزاد مگر مغز خر خورده برود یکی را بگیرد؟

استخراج من.چی شد که من مغز خر خوردم؟