طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

شعر سیاه(2) - شوخی طنزآلودناکی با مرحوم اخوان ثالث!!!
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،شعر سیاه ،اخوان ثالث ،شعر طنز

کیف پولش را گرفته تنگ در آغوش

                               مرد با آن حقوق خرد و نمناکش(*)...

  آدم بی پول...

              روز و شب تنهاست...

                                   (( با سکوت پاک غمناکش...)) (*)

  قبض او پر مغز!(*) دلش ناشاد...

                          جامه اش نابود اما بهتر از لختی و عریانی است...

 (( ور جز اینش جامه ای باید))!!

                                          می خرد او جامه اش را نیک با اقساط....

         ((  گو بروید یا نروید ))

                                          میو های خوشگل و ارزان!!! - خیالش نیک - ...

                مرد ما را هیچ خیالی نیست

                                             معده این مرد - نیز او را عائله -

                                                                           چشم در راه خیاری نیست!!

     گر حقوقش چاله ای را پر نمی سازد - دمی؟؟؟ -  هرگز!!!

                                               ((ور به رویش برگ لبخندی نمی روید))

 حس بی پولی که می گوید که زیبا نیست

داستان از قسط های سربه گردون سای اینک خفته در تابوت پَستِ بانک(*) می گوید!!!

مرد ما - بی پول -

                           (( خنده اش خونی است اشک آمیز))

 جاودان بر یک موتور! - اقساط - 

                                  می چمد(*) در جیب او - خالی -...

                                                                 پادشاهانه!  شپش !  فریااااد !!!

===================================================

می چمد = همچین خرامان خرامان راهپیمایی می کند

تابوت پَستِ بانک = با این اوضاع مدیریت بانک ها صد رحمت به تابوت

پرمغز = در اینجا توهم گونه سنگین

(با سکوت پاک غمناکش)= رشوه میگرفت حال و روزش این نبود که!!! به جان خودم!!!

نمناکش = ول کن چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید

 

یکی بره یه کم فندق بگیره بیاره تا اوضاع روحی ما بدتر نشده  و شعر مشکی نگفتیم!

با پوست لطفاً !!!