طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

روم به دیوار(2)-خواهران لطفا نخوانند!!!
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،طنز اجتماعی

و اینک قصه ای عبرت آموز قدیمی نقل می کنیم که این یکی را دیگر خواهران جون مادرشان نخوانند که ما شرمنده نشویم!

روزی روزگاری خرگوشی زیبا در حال گشت و گذار بود! ناگهان کلاغی را دید که در عین آسودگی بالای درخت بلوط تناوری نشسته و در ناز و نعمت بلوطی نک زده و با بیضه هایش بازی می کند او نیز هوس کرد که چند لحظه ای را در کنار درخت بنشیند . به همین دلیل و بر همین منوال او نیز پای درخت نشست و بلوطی درشت پیدا کرد و به نیش کشید و شروع کرد به بازی کردن با بیضه هایش !!! نتیجتا از حال خود غافل شد و دور و برش را ندید و روباهی که در کمین او بود او را گرفت و خورد!...

 

نتیجه اخلاقی داستان: فقط کسی می تونه با بیضه هاش بازی کنه که اون بالا بالا ها نشسته باشه!!!

 

ته نوشت: با تخمهایش بازی می کرد یعنی بیخیال و شنگول بود برای مثال علی بی غم!