طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

پناه بر خدا از کرامات این شیخ!
ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز ،کرامات ،شیخ ،پناه بر خدا

شیخ ما را گفتند ، مریدان پیر و فرتوت بودی و جملگی را بند تنبانها فرسودی ، کرامتی باید ، تا نسل شیخ منقرض نگشتی  ! ... پس فرمود ، زین پس به هر نو رسیده از تبار مریدان ، سکه ای از زر ناب به قصد شادباش بدادی ، چندانکه زادن افزون گشتی ، همچون خط تولید تویوتا ،....پس پرسیدند ، تویوتا چه بودی ، فرمود  نیک ندانم چیست ، لیک پدری را مانند بودی در آخرالزمان ، که به هر شامگاه آدینه ، فرزندی بیاوردی ، دو قلو !!!!....پس جملگی چنان در ازدیاد نسل کوشیدی ، که عنقریب به گرانی شیر خشک ، مریدان را نشیمن گاه مندرس گشتی ، به نیکی .... !!  

به نقل از:

http://almasipage.persianblog.ir/

جوابیه جوکر مومن:

این کرامات شیخ از نظر این جانب جوابی نداشته و جواب مناسب را همسران مریدان شیخ با طول و عرض بس مناسب و با وسایل مناسب تر به عرض و طول شیخ خواهند رساند!!! معاذالله...!!! از روزگار شیخ!!!