طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

شوخی با حافظ- شعرسیاه(6)
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شعر طنز ،طنز اجتماعی ،طنز اعتیاد ،شعر سیاه

من آن روزی که تریاکی شدم یارب چه گه خوردم

                                                     که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

به صورت گرچه نسخ گردیدم ولی آنم که گفتندی

                                                     زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها!

طلبکاران هجوم آرند پریشان پشت سر خارد

                                                          جرس فریاد میدارد که بربندید محملها!

چو خود اگه بدم آری کنونم جای لابه نیست

                                                       که سالک بیخبر نبود زراه و رسم منزلها!

چو کشتی غرق بر دریای چرتم از گرانجانی

                                                               کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها!

مرا از آن همه مستی خری ماند و دری دستی

                                                  خوشا عهدی که از مستی همی کردیم دل دلها!

پی کامی پر از افیون از آن وافور قاجاری!

                                                         متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها!

عباس خان پریشان با کمی دستکاری و ....!