طنزآلودناک جوکر مومن:هِر هِر!!!

طنزآلود!!!ناکی است دردآمیز ناک انگیز که فقط به درد افراد بالغ بالای 180 سال می خورد!

نامه ای به نامزد!!!
ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز لری

نامه یک لر به نامزدش :

عزیزِم! از دوریت ایخوام گریه کنم اما یادت قیافت ایوفتم  خندم ایگیره!